Webbutik

Jordbruksmarkens värden

Mycket pekar på att svensk jordbruksmark kommer att bli allt viktigare för livsmedelsförsörjningen framöver, både i Sverige och globalt. Det är ett viktigt perspektiv att väga in när vi diskuterar användningen av vår jordbruksmark.

Jordbruksmarken bidrar dock med mer än så. Utöver det mest primära – att förse oss med mat– har den också andra värden, till exempel i form av biologisk mångfald, kulturminnen och ett vackert landskap att vistas i och njuta av. Jordbruksföretagen vars arbete ger upphov till jordbrukslandskapet är också en källa till inkomst för många människor. Dessa värden och flera andra beskrivs i denna text.

Läs också om kommunens möjligheter att arbeta med jordbruksmarkens värden i Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden och Ett stödverktyg för kommunens arbete med jordbruksmarken.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
36
Utgiven:
2015-08-14
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR362
Författare:
Per Hasselberg, Hanna Johansson, Stina Månsson, Sara Roland och Hugo Westlin
Anvisning: