Meny
Webbutik

Konsekvensanalys av val av styrmedel för att minska näringsläckaget från jordbruket

För att se till så att miljöåtgärder genomförs, t.ex. skyddszoner eller anläggning av våtmarker, så använder staten sig av olika typer av styrmedel. Syftet med denna rapport är att analysera konsekvenserna av två olika styrmedelsscenarier för att genomföra en given mängd åtgärder. De två scenarierna som analyseras är ett frivilligt scenario, som kan liknas vid en utökning av nuvarande ekonomiska styrmedel i form av stöd och ersättningar samt ett scenario med tvingande styrmedel där åtgärderna genomförs genom lagstiftning
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
50
Utgiven:
2022-06-14
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA22:6
Författare:
Tobias Häggmark, Alejandro Eguez
Anvisning: