Webbutik

Resultat- och värdebaserade ersättningar till kulturmiljöer och skogsbryn

Erfarenheter från pilotprojekt 2017–2019

Detta pilotprojekt genomfördes under åren 2017–2019 och har undersökt hur ett system med resultat- och värdebaserade ersättningar kan fungera i praktiken. Syftet var att studera förutsättningarna att införa detta i den svenska jordbrukspolitiken i framtiden. I projektet har vi främst studerat hur en sådan modell kan vara uppbyggd, om den fungerar administrativt, vilka effekter den skulle kunna ge och vad lantbrukarna tycker om den. Ersättningarna som vi har testat är riktade till landskapselement och skogsbryn mot åker, eftersom de är mycket viktiga för natur- och kulturvärden i odlingslandskapet.

Rapporten ingår i CAP:s miljöeffekter, som är ett löpande regeringsuppdrag till Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten att följa miljöeffekterna av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och göra framåtsyftande studier. Även länsstyrelserna ingår i samarbetet.

Några sammanfattande punkter om rapporten:

• Resultat- och värdebaserade ersättningssystem var både hanterbara och attraktiva för lantbrukarna i pilotprojektet.
• Rapporten beskriver erfarenheter om utformning av indikatorer och ersättningsnivåer. De kan användas om en resultat- och värdebaserad ersättning till kulturmiljöer ska införas.
• Det behövs starkare incitament än de som testats i pilotprojektet för att öka kulturmiljöernas natur- och kulturvärden. Rapporten innehåller förslag på hur det kan åstadkommas.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
228
Utgiven:
2020-08-20
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA20:2
Författare:
Staffan Boberg, Michael Frisk, Knut Per Hasund, Susanne Lindh, Erik Linnarsson, Maria Unell (redaktör)
Anvisning: