Meny
Webbutik

Översyn av Sveriges åtgärdsprogram enligt nitratdirektivet

Vi föreslår en sänkning av den mängd lättillgängligt kväve som får tillföras före höstsådd av stråsäd m.m. i känsliga områden.

Dispens för kvävegödsling av mellangrödor bör kunna ges vid bekämpning av karantänskadegörare.

Vi vill stryka kravet att hela arealen måste utnyttjas för spridning av stallgödsel under en femårsperiod.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
72
Utgiven:
2020-12-16
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA20:12
Författare:
Lars Bollmark, Magnus Bång, Johannes Eskilsson, Johan Malgeryd
Anvisning: