Webbutik

Förvaltning eller djurförsök med vilda djur?

- Regeringsuppdrag att se över gränsdragningen mellan förvaltning och djurförsök med vilt och fisk

• Vi föreslår en förändring i djurskyddslagen för att tydliggöra att förvaltningsåtgärder inte omfattas av djurskyddslagen

• • Vi lämnar förslag på bedömningskriterier som verksamhetsutövare ska kunna använda för att bedöma om deras planerade verksamheter är djurförsök eller förvaltning. Bedömningskriterierna bör dock vidareutvecklas för att ge så tydlig vägledning som möjligt för verksamhetsutövare i deras bedömning

• Vi föreslår att en av de regionala djurförsöksetiska nämnderna får ansvar för att pröva samtliga ansökningar om djurförsök med vilda djur i landet

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
116
Utgiven:
2020-03-17
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA19:19
Författare:
Johannes Erlandsson, Karen Erlbacher
Anvisning: