Webbutik

Nationell djurskyddsrapport 2023

En redovisning av kontrollmyndigheternas arbete

I denna redovisning presenteras länsstyrelsernas offentliga djurskyddskontroll under 2023. Data som har använts har hämtats från länsstyrelsernas tidredovisningssystem, djurskyddskontrollregistret (DSK), de uppgifter som länsstyrelserna årligen skickar in till Jordbruksverket samt uppgifter från Livsmedelsverket.


Visa mer
Visa mindre
Sidor:
151
Utgiven:
2024-05-13
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR684
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: