Webbutik

Nationell djurskyddsrapport 2021

En redovisning av kontrollmyndigheternas arbete

I denna redovisning presenteras länsstyrelsernas offentliga djurskyddskontroll under 2021. Data som har använts har hämtats från länsstyrelsernas tidredovisningssystem, djurskyddskontrollregistret (DSK), de uppgifter som länsstyrelserna årligen skickar in till Jordbruksverket samt uppgifter från Livsmedelsverket.


Visa mer
Visa mindre
Sidor:
114
Utgiven:
2022-04-25
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR614
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: