Webbutik

Nationell djurskyddsrapport 2022

En redovisning av kontrollmyndigheternas arbete

I denna redovisning presenteras länsstyrelsernas offentliga djurskyddskontroll under 2022. Data som har använts har hämtats från länsstyrelsernas tidredovisningssystem, djurskyddskontrollregistret (DSK), de uppgifter som länsstyrelserna årligen skickar in till Jordbruksverket samt uppgifter från Livsmedelsverket.


Visa mer
Visa mindre
Sidor:
148
Utgiven:
2023-04-25
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR647
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: