Webbutik

Uppdrag om alternativa metoder till djurförsök

• Ett kompetenscenter för frågor som gäller alternativa metoder till djurförsök föreslås inrättas vid Jordbruksverket. Kompetenscentret föreslås bl.a. sprida information om alternativa metoder till djurförsök och ta fram rekommendationer och riktlinjer för arbete med försöksdjur.

• Kompetenscentret föreslås även ge råd och vägledning till djurskyddsorganen, de djurförsöksetiska nämnderna och övriga myndigheter som har försöksdjursanknytning.

• Det statliga forskningsstödet för utveckling av alternativa metoder till djurförsök föreslås finnas kvar men bör utvärderas oftare, förslagsvis vart femte år.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
100
Utgiven:
2013-03-25
Pris exkl moms:
86 kr
Pris inkl moms:
91 kr
Artikelnr:
RA13:8
Författare:
John Bräutigam, Mats Sjöquist, Helena Elofsson, Jenny Fernebro
Anvisning: