Webbutik

Bärodling och bärföretagande - kompetens, möjligheter och utmaningar

Jordbruksverket har initierat den här studien för att bidra till arbetet med Livsmedelsstrategin. Syftet på sikt är att få ett större förädlingsvärde i Sverige, öka nyttjandet av svenska marker och andra resurser, förbättra handelsbalansen och främja sysselsättningen på landsbygden.

Detta genom att kartlägga och analysera produktionsgrenar i den gröna sektorn, som har potential att växa och genom att identifiera hur landsbygdsprogrammets kompetensstöd skulle kunna bidra till detta.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
80
Utgiven:
2019-09-06
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA19:15
Författare:
Anna Arnesson Bergengren, Susanna Axelsson
Anvisning: