Webbutik

Nationell strategi

– för stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Den nationella strategin för stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker trädde ikraft den 1 juni 2017 och ska gälla till och med år 2022. Den ersätter den tidigare versionen som lades fast år 2009. Strategin reviderades i juni 2018.

Strategin har tre övergripande mål:

  1. Öka frukt- och grönsaksodlarnas konkurrenskraft
  2. Förstärka produktionsledets position på marknaden
  3. Minska miljöbelastningen från produktion, lagring, transport och förpackning
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
56
Utgiven:
2017-09-25 (reviderad 2018)
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA17:19
Författare:
Katarina Johansson
Anvisning: