Webbutik

Jordbruksmark och kontrollerade översvämningsytor

Denna utredning är Jordbruksverkets rapportering av regeringsuppdraget om kontrollerade översvämningsytor på jordbruksmark.

Rapporten är också en vägledning för andra aktörer, exempelvis kommunala funktioner inom VA och samhällsplanering eller tekniska konsulter på uppdrag av kommuner och länsstyrelser, som vill räkna på förutsättningarna för kontrollerade översvämningsytor i ett enskilt fall.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
64
Utgiven:
2017-05-03
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA17:4
Författare:
Jennie Wallentin Albin Noreen Tomas Johansson
Anvisning: