Webbutik

Jordbruket och väderrelaterade störningar - Konsekvenser av översvämningar för växtodling och djurhållning

Naturolyckor såsom översvämning, torka och skogsbrand kan få allvarliga konsekvenser för jordbrukssektorn och trädgårdsnäringen. För fisket och vattenbruket kan till exempel stormar orsaka problem. I ett framtida förändrat klimat kommer de extrema naturhändelserna bli mer omfattande och frekventa.

Detta innebär att vi behöver öka vår förmåga att bedöma konsekvenser av översvämningar för jordbrukssektorn i ett brett perspektiv och hur konsekvenserna av extrema väderhändelser, som till exempel översvämningar, ska hanteras. Jordbruksverket har därför under åren 2013-2015 drivit ett projekt - ”Ökad förmåga att hantera konsekvenser av allvarliga väderhändelser - översvämningar som modell” – som finansierats av Jordbruksverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Denna delrapport beskriver konsekvenserna av översvämningar för jordbruksföretag.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
104
Utgiven:
2016-01-12
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR373
Författare:
Olof Enghag, Anna Hagerberg, Gwidon Jakowlew, Sofi Sundin, Johan Waldner, Jennie Wallentin, Tobias Markensten
Anvisning: