Webbutik

Jordbrukets produktivitet och struktur

Produktivitetstillväxt och strukturutveckling inom produktionen av griskött, nötkött och mjölk samt inom växtodlingen (2002–2014)

Rapporten beskriver hur strukturen i det svenska jordbruket har förändrats under perioden 1990–2015, med fokus på fyra inriktningar inom jordbruket: produktion av griskött, nötkött och mjölk samt växtodling. Dessutom har inriktningarnas och gårdars konkurrenskraft studerats. I rapporten redovisar vi produktivitetsberäkningar och lönsamhetsindikatorer för gårdar som är specialiserade inom de fyra inriktningarna.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2017-12-07 version 2
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA17:21
Författare:
Joel Karlsson
Anvisning: