Webbutik

Det digitaliserade jordbruket

Det finns stora förhoppningar inom livsmedelskedjan att digitalisering ska kunna användas för att öka konkurrenskraften i det svenska jordbruket. Den snabba tekniska utvecklingen tillsammans med ökande möjligheter att samla in och bearbeta stora mängder data öppnar nya affärsmöjligheter. Det finns dock flera utmaningar och hinder för att fullt ut kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter inom jordbruket.

I den här utredningen fokuserar vi på områden där samhällsinsatser skulle kunna bidra till att öka jordbrukets möjligheter att använda digitaliseringen för att öka sin konkurrenskraft.

Följande områden behandlas i rapporten:
• Skydd av jordbrukares data
• Tillgång till öppna data
• Behov av kunskap och oberoende rådgivning
• Satsningar på bredband och utbyggnad av 4G/5G

I rapporten finns en fallstudie som visar exempel på hur svenska företag verksamma inom växtodlingsbranschen arbetar med att utveckla digitalt beslutstöd för den dagliga produktionsstyrningen på ett jordbruk.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
44
Utgiven:
2019-01-28
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA18:33
Författare:
Mari Andersson, Bengt Johnsson
Anvisning: