Webbutik

Översyn av nitratkänsliga områden 2018

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av känsliga områden i enlighet med artikel 3.4 i rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (nitratdirektivet). En sådan översyn ska enligt nitratdirektivet genomföras vart fjärde år för att kunna göra nödvändiga ändringar av de känsliga områdena.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
90
Utgiven:
2018-10-17
Pris exkl moms:
100 kr
Pris inkl moms:
106 kr
Artikelnr:
RA18:29
Författare:
Ann Kristin Eriksson, Magnus Bång
Anvisning: