Webbutik

Rapportering från nationell konferens om hållbar svensk fisketurism

Jordbruksverket har sedan 2011 regeringens uppdrag att främja näringens utveckling.
En viktig del av uppdraget är att sammanställa och sprida kunskap om fisketurismens värde, potential, möjligheter och utmaningar. Mot bakgrund av ovanstående anordnade Jordbruksverket i samverkan med Landsbygdsnätverket och Sveriges Fisketurismföretagare en nationell fisketurismkonferens i Stockholm den 31 januari 2018. Konferensen förde samman nyckelaktörer som på olika sätt påverkar utvecklingen av hållbar fisketurism i Sverige. Syftet var att nå samsyn om näringens utmaningar och på så sätt skapa bätt re förutsättningar för konstruktiv samverkan mellan olika aktörer.

I rapporten redovisas samtliga föredrag och paneldebatter som hölls under konferensen. Jordbruksverket hoppas att denna information bidrar till att öka kunskapen om fisketurismen och därmed även till näringens utveckling.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
44
Utgiven:
2019-02-08
Pris exkl moms:
125 kr
Pris inkl moms:
132 kr
Artikelnr:
RA18:27
Författare:
Daniel Melin
Anvisning: