Webbutik

Halvtidsrapportering av handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk

Jordbruksverket, tillsammans med näring, akademi, myndigheter samt intresseorganisationer, tog 2015 en handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk. I handlingsplanen presenterades åtgärder som skulle bidra till att nå målen och visionen i den nationella vattenbruksstrategin Svenskt vattenbruk - en grön näring på blå åkrar, strategi 2012-2020.

Den här rapporten är en halvtidsrapport med syfte att beskriva aktiviteter som genomförts inom respektive åtgärder och delåtgärder samt beskriva vilka faktorer som påverkat arbetets fokus och omfattning. Vi har även gjort en framtidsspaning om vilka områden som kan vara aktuella att arbeta vidare inom för att nå målen i vattenbruksstrategin.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
53
Utgiven:
2018-06-14
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA18:25
Författare:
Veronica Andrén
Anvisning: