Webbutik

Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Rapport från ett regeringsuppdrag om ekologiska livsmedel

Jordbruksverket fick i juni 2017 i uppdrag av regeringen att utarbeta en åtgärdsplan med etappmål för produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Jordbruksverket har lett arbetet i samråd med myndigheter, företag och organisationer i hela livsmedelskedjan.

Syftet är att nå regeringens mål inom ramen för livsmedelsstrategins handlingsplan att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030 och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk.
Åtgärdsplanen innehåller arbetsgruppens förslag till åtgärder som ska bidra till att uppfylla målen.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
104
Utgiven:
2018-04-24
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA18:16
Författare:
Anvisning: