Webbutik

Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark

Ett samverkansprojekt inom miljömålsrådet 2017

Den här rapporten är resultatet av ett uppdrag från miljömålsrådet. Miljömålsrådet består av chefer för 17 myndigheter vars verksamheter är betydande för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Rådet har identifierat områden där myndigheter behöver samarbeta för att man ska komma längre i miljöarbetet. Ett sådant identifierat område var övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark. Uppdraget från miljömålsrådet innebar att identifiera hinder för önskad utveckling när det gäller övergångszonerna, att föreslå åtgärder för att undanröja hinder, att ge förslag på skötselåtgärder för bryn och att ta fram ett gemensamt informationsunderlag. Arbetet har genomförts av Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelserna och Sveriges geologiska undersökning.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
88
Utgiven:
2018-04-10
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA18:14
Författare:
Lisa Karlsson, Erik Ederlöf, Björn Holgersson, Nicklas Jansson, Lennart Nilsson, Marianne Wetterin, Hanna Williamsson
Anvisning: