Webbutik

Hållbar produktion och konsumtion av mat

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet inom jordbruk, fiske och
landsbygdsutveckling. Jordbruksverket arbetar för ett hållbart samhälle med en
hälsosam miljö för människor och djur, samtidigt som vi verkar för ett lönsamt
företagande och tillväxt i hela landet.

Denna rapport är en del av Projektet Hållbart! som pågår mellan 2016 och 2018 och handlar om att sprida kunskap om hållbar produktion och konsumtion av mat. Syftet med projektet är att ge ökad förståelse för hur maten i Sverige produceras hållbart och vilka effekter våra matval har på miljö och samhälle lokalt och globalt.

Inom projektet har Jordbruksverket tillsammans med LRF också tagit fram skolmaterialet MatRätt som riktar sig till årskurs 6–9 och gymnasiet. Materialet finns på www.matratt.com. Vi har även ingått samarbete med Universeum i Göteborg och Tom Tits Experiment i Södertälje för att sprida kunskap om mat i deras utställningar.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
76
Utgiven:
2018-05-18
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA18:17
Författare:
Ulrika Franke, Antonia Andersson, Lars Bollmark, Helena Lööv
Anvisning: