Webbutik

Återvätning av organogen jordbruksmark som klimatåtgärd

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa förutsättningar för återvätning av organogen jordbruksmark i syfte att minska avgången av växthusgaser från jordbruket samt föreslå möjliga styrmedel. Under arbetet med uppdraget har vi samrått med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen samt andra myndigheter och organisationer som kan ha intresse i frågan. Vi har också fått stöd av en referensgrupp där Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Statens geologiska undersökningar, länsstyrelsen i Västra Götalands län och länsstyrelsen i Jönköpings län ingått. Denna rapport är Jordbruksverkets redovisning av uppdraget.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
124
Utgiven:
2018-10-23
Pris exkl moms:
125 kr
Pris inkl moms:
132 kr
Artikelnr:
RA18:30
Författare:
Tobias Markensten Lisa Reiter Per Bodin Knut Per Hasund Emma Svensson Magdalena Nyberg
Anvisning: