Webbutik

Energikartläggning av de areella näringarna

Mot bakgrund av målet på 20 procent effektivare energianvändning till år 2020 har Energimyndigheten, Skogstyrelsen, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Sametinget fått i uppdrag att kartlägga de areella näringarnas energianvändning och ge förslag på möjliga åtgärder för energieffektivisering.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
116
Utgiven:
2010
Pris exkl moms:
105 kr
Pris inkl moms:
111 kr
Artikelnr:
RA10:16
Författare:
Energimyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Sametinget
Anvisning: