Webbutik

Hur kan den svenska jordbrukssektorn bidra till att vi når det nationella klimatmålet?

Sammanställning av pågående arbete och framtida insatsområden

• Aktörerna inom den svenska jordbrukssektorn arbetar aktivt med åtgärder som minskar växthusgasutsläppen. Det arbetet drivs till stora delar utifrån andra målsättningar, såsom förbättrad djurhälsa, ökad konkurrenskraft eller andra miljömål än Begränsad klimatpåverkan.
• Vi föreslår att en handlingsplan för jordbrukssektorn, framtagen i dialog mellan myndigheter, bransch och aktörer inom forskning och kunskapsskapande, blir en formell del av det klimatpolitiska ramverket.
• Handlingsplansarbetet motiveras utifrån att jordbrukets utsläpp idag är svåra att styra och mäta. Det finns inga åtgärder som både kan ge stora utsläppsminskningar och som kan tillämpas redan imorgon. Det krävs därför ett strategiskt och långsiktigt samarbete mellan berörda aktörer.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
132
Utgiven:
2018-01-30
Pris exkl moms:
125 kr
Pris inkl moms:
132 kr
Artikelnr:
RA18:1
Författare:
Tobias Markensten Per Bodin John Andersson Anna Hagerberg Liselotte Samuelsson Johan Loberg Torben Söderberg Magnus Bång Lena Niemi Hjulfors Göte Frid Ulrika Franke
Anvisning: