Webbutik

Vindkraft - en möjlighet för biologisk mångfald på slätten?

Rapporten presenterar en analys av hur utbyggnaden av vindkraft kan användas för att skapa nya småbiotoper ¿ kreotoper ¿ till gagn för biologisk mångfald i homogena slättlandskap som domineras av intensiv jordbruksproduktion. Studien knyter samman ekologiska överväganden med praktiska lösningar och visar på samverkansmöjligheter mellan olika aktörer.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
80
Utgiven:
2011
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA11:27
Författare:
Alexander Eriksson, Emelie Nilsson, Marcus Arnesson
Anvisning: