Webbutik

Landsbygdens utveckling i norra Sverige under 2013-2017

Detta är den årliga rapporten om nationellt stöd till jordbruk i norra Sverige som
varje år skickas till EU-kommissionen.

Rapporten redovisar hur mycket stöd som Jordbruksverket har betalat ut till
produktionsgrenarna mellan år 2013 och 2017. I rapporten ges också en analys
av landsbygdens utveckling i norra Sverige och de effekter som det nationella
stödet har haft i områdena.

Den största delen av det nationella stödet ges till produktion och transport av
komjölk. Dessutom ges nationellt stöd till produktion av getter, slaktsvin, smågrisar, ägg, potatis, bär och grönsaker.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2018-06-19
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA18:21
Författare:
Linnea Asplund Sandra Engström Gustav Helmers Thord Karlsson Svante Nilsson Johan Rostedt
Anvisning: