Webbutik

Landsbygdens utveckling i norra Sverige under 2012-2016

Detta är den årliga rapporten om nationellt stöd till jordbruk i norra Sverige som
varje år skickas till EU-kommissionen.

Rapporten redovisar hur mycket stöd som Jordbruksverket har betalat ut till
produktionsgrenarna mellan år 2012 och 2016. I rapporten ges också en analys
av landsbygdens utveckling i norra Sverige och de effekter som det nationella
stödet har haft i områdena.

Den största delen av det nationella stödet ges till produktion och transport av
komjölk. Dessutom ges nationellt stöd till produktion av getter, slaktsvin, smågrisar, ägg, potatis, bär och grönsaker.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
64
Utgiven:
2017-06-22
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA17:8
Författare:
Gustav Helmers, Johan Hennel, Thord Karlsson, Sandra Nicklasson, Svante Nilsson
Anvisning: