Webbutik

Slututvärderingar av landsbygdsprogrammet 2007-2013 - en sammanfattning

Landsbygdsprogrammet 2007 – 2013 är avslutat och har utvärderats. Denna rapport är en fristående tolkning och sammanfattning av de utvärderingar som är gjorda av forskare vid flera högskolor och universitet. Vi har lyft det som vi efter vår tolkning av analyserna tycker är viktigast.

Syftet är att ge en lättillgänglig översikt för att de som är intresserade av denna typ av program på ett enkelt sätt ska kunna läsa om nyttan med landsbygdsprogrammet. Vi vill att resultaten även ska kunna användas i arbetet med kommande landsbygdsprogram. Målet är att utnyttja erfarenheterna från tidigare program för att utveckla kommande.

De kompletta utvärderingarna är publicerade och kan läsas i sin helhet av den som vill läsa utvärderarnas egna resultat och rekommendationer och därmed få en djupare förståelse.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
36
Utgiven:
2017-01-30
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
55 kr
Artikelnr:
RA17:1
Författare:
Carin Hörnsten
Anvisning: