Webbutik

Jordbrukets betydelse för en levande landsbygd - En litteraturöversikt

Bakgrunden till denna litteraturöversikt är Riksrevisionens granskning av Landsbygdsprogrammet. I granskningen konstateras att det finns en generell uppfattning om att de areella näringarna, särskilt jordbrukssektorn, har en stor betydelse för landsbygdens attraktionskraft och är viktiga för att sammanlänka olika delar av landsbygdens ekonomi. Det saknas emellertid kunskap om på vilket sätt jordbruket och dess effekt på exempelvis odlingslandskapet utgör en förutsättning och infrastruktur för annat företagande och entreprenörskap. Syftet med denna rapport är att kartlägga kunskapsläget utifrån befintlig kvantitativ forskning på området, samt att peka på områden där det finns behov av fördjupade studier.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
44
Utgiven:
2016-03-01
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
65 kr
Artikelnr:
RA16:6
Författare:
Sara Johansson
Anvisning: