Webbutik

Årsrapport fiskeriprogrammet 2014

Den Europeiska fiskerifonden (EFF) fastställer villkor och förutsättningar för stöd till fiskerinäringen för perioden 2007–2013. Det operativa programmet för fiskerinäringen (i fortsättningen benämnt fiskeriprogrammet) har en total budget på ca 490 miljoner kronor EU medel, vilka ska matchas med svenska medel. Fiskeriprogrammets programmål är att:

  • Minska kapaciteten i den svenska fiskeflottan så att fiskeansträngningen anpassas till en långsiktigt hållbar beståndssituation
  • Öka lönsamheten i fiskerinäringen
  • Främja sysselsättning på landsbygden i anslutning till fiskerinäringen
  • Minska de negativa miljöeffekterna orsakade av svensk fiskerinäring
  • Bidra till hållbar miljö och naturliga fiskbestånd
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
84
Utgiven:
2015-08-19
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA15:17
Författare:
Anvisning: