Webbutik

Förstudie om ägarskiftes- och mentorprogram inom svenskt yrkesfiske

I takt med att andelen yrkesfiskare har minskat i Sverige för både insjöfisket och utsjöfisket, samt att medelåldern ökat inom det demersala fisket och insjöfisket, finns det ett behov av att se över åtgärder för att få in unga i yrkesfisket. För att säkerställa återväxten av yrkesfiskare och överföra befintliga yrkesfiskares kompetens till nya yrkesfiskeföretagare såg Jordbruksverket ett behov av en förstudie som skulle undersöka förutsättningarna för att skapa ett eller flera olika program gällande ägarskifte, nyrekrytering, mentorskap, entreprenörsutbildning och yrkespraktik i Sverige. Under 2022 gick Jordbruksverket ut med en upphandling för att ta fram en förstudie av ägarskiftes- och mentorprogram inom svenskt yrkesfiske. UTSIKT Affärsutveckling AB vann upphandlingen och fick uppdraget Det här PM:et redogör kortfattat för Jordbruksverkets slutsatser med utgångspunkt från redovisningen av den upphandlade förstudien.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
3
Utgiven:
2024-05-28
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR690
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: