Webbutik

Grunder för prioritering och fördelning vid ransonering

Myndighetsgemensam redovisning av regeringsuppdraget

Regeringen gav i 2023 års regleringsbrev Jordbruksverket och Livsmedelsverket i uppdrag att utarbeta förslag med grunder för prioritering och fördelning av kritiska resurser på livsmedelsområdet för det fall ransoneringslagen skulle behöva tillämpas. Innevarande rapport utgör myndigheternas gemensamma redovisning av uppdraget.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
49
Utgiven:
2024-02-15
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR677
Författare:
Jordbruksverket, Livsmedelsverket
Anvisning: