Webbutik

Livsmedelsproduktionen vid nedfall av radioaktiva ämnen

Nedfall av radioaktiva ämnen är en av de påfrestningar för vilka Sveriges regering och riksdag anser att det bör finnas en särskilt hög beredskapsambition. Beredskapen syftar till att begränsa de hälsofarliga konsekvenserna av radioaktivt nedfall för konsumenterna samt ekonomiska och andra konsekvenser för näringen. Den här skriften vänder sig i första hand till alla som deltar i arbetet med att skapa och upprätthålla denna beredskap och till alla aktörer vid ett inträffat nedfall av radioaktiva ämnen.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
92
Utgiven:
2002
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
OVR63
Författare:
I Andersson SLU, I Preuthun SJV
Anvisning: