Webbutik

Jordbruksåtgärder för att minska kadmium i grödor

Jordbruksåtgärder som minskar upptaget av kadmium i ätliga delar av grödor kan vara en del i arbetet med att minska befolkningens exponering för kadmium via livsmedel. Det har funnits behov av en uppdaterad sammanställning av kunskap om den här typen av jordbruksåtgärder.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
79
Utgiven:
2023-10-26
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR664
Författare:
Therése Bengtsson, Karin Hamnér, Jan Eriksson
Anvisning: