Webbutik

Hantering av hästgödsel på små hästgårdar

Hästgödsel är en värdefull resurs vid odling av livsmedel och foder. Gödseln innehåller bland annat kväve och fosfor som är viktiga växtnäringsämnen för gräs och spannmål. Hamnar näringen i våra vattendrag, sjöar eller hav kan de däremot orsaka övergödning och algblomning. Genom att hantera gödseln på rätt sätt kan du bidra till ett hållbart kretslopp
och bättre vattenkvalitet.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
2
Utgiven:
2022-11-03
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR628
Författare:
Anvisning: