Webbutik

Fjäderfägödsel - en värdefull resurs

Materialet om fjäderfägödsel tar upp lagring och spridning av fjäderfägödsel samt dess växtnäringsvärde. Materialet vänder sig i första hand till fjäderfäproducenter, men kan även användas av rådgivare eller myndigheter. Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
36
Utgiven:
2005
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
45 kr
Artikelnr:
JO05:13
Författare:
Ove Litorell
Anvisning: