Meny
Webbutik

Kvävegödsling utifrån grödans behov

Detta vägledningsmaterial är riktat till dig som arbetar som miljöinspektör och utövar tillsyn enligt miljöbalken på jordbruksföretag utifrån Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
10
Utgiven:
2023-05-09
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR255
Författare:
Johannes Eskilsson
Anvisning: