Webbutik

Ta vara på kvävet! God jordbrukarsed för att begränsa ammoniakförluster

I den här skriften kan du få tips på enkla och praktiskt genomförbara åtgärder för att minska ammoniakförlusterna från djurstallar, lagring och spridning av stallgödsel, betesdrift med mera. Skriften omfattar det som vi i Sverige anser vara god jordbrukarsed för att begränsa ammoniakförluster utifrån det så kallade Göteborgsprotokollet och EU:s takdirektiv.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
60
Utgiven:
2023-11-02
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
45 kr
Artikelnr:
JO23:16
Författare:
Maria Durling (samordnat), Caroline Sandberg, Dan-Axel Danielsson, Elisabeth Bölenius, Gunilla Frostgård, Hanna Lindgren, Johan Malgeryd, Lars Bollmark, Magnus Bång, Maria Durling och Pernilla Kvarmo.
Anvisning: