Webbutik

Hästgödsel - en naturlig resurs

Hästarna har en stor social, kulturell och ekonomisk betydelse i samhället. De bidrar till det öppna landskapet, dels genom att beta, dels genom den areal som behövs för produktion av hästfoder. Näringsverksamheter med häst ger också sysselsättning och är en viktig del i verksamheten för många företagare på landsbygden.

Hästarna i Sverige producerar uppskattningsvis 2,7 miljoner ton gödsel per år. Det är cirka 10 procent av den totala gödselmängden från alla husdjur i landet. Hästgödsel innehåller växtnäringsämnen och bör därför användas som gödsel på åkermark, annars går viktig växtnäring förlorad. En stor del alla hästar finns i tätorter eller i tätortsnära landsbygd. Det innebär att hanteringen av gödsel kan bli kostsam om in hästhållaren hittar en bra lösning.

Syftet med denna broschyr är att öka hästhållarnas kunskaper om näringsämnen, lagring och spridning av hästgödsel samt om lagstiftningen inom området. Ökad kunskap kommer förhoppningsvis att leda till att växtnäringen och energin i hästgödseln tas till vara i högre utsträckning i framtiden. Broschyren är en omarbetad version av tidigare utgivna ”Hästgödsel – en naturlig resurs” (2006).

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
32
Utgiven:
2013-04-19
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO13:5
Författare:
Johan Malgeryd, Teresia Persson
Anvisning: