Webbutik

Gröngödsling

Gröngödsling är ett samlingsbegrepp för olika typer av grödor som odlas för sin gödslingeffekt. Gröngödslingsgrödor innehåller oftast både kvävefixerande och icke kvävefixerande arter. Gröngödslingsgrödor kan även bidra till ett bättre utnyttjande av den växtnäring som finns bunden i marken. Detta är ett häfte om gröngödsling.

Häftet ingår i kurspärmen Ekologisk grönsaksodling på friland.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
36
Utgiven:
2016-12-15
Pris exkl moms:
27 kr
Pris inkl moms:
29 kr
Artikelnr:
P10:7
Författare:
Elisabeth Ögren
Anvisning: