Webbutik

Handlingsplan för utveckling av svenskt fritidsfiske och fisketurism

2021-2026

Handlingsplanen syftar till att slå fast vilka åtgärder och aktiviteter som behöver vidtas inom fritidsfisket och fisketurismen för att nå målen i strategin för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026. Åtgärderna beskrivs med avseende på syfte, bakgrund och genomförande. Flera åtgärder är av sektorsövergripande karaktär då näringarna i många fall står inför gemensamma utmaningar.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
52
Utgiven:
2021-06-02
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR597
Författare:
Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten
Anvisning: