Webbutik

Konsekvenser för odlare av röding och regnbåge vid omställning från bedövning med koldioxid till alternativ metod

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att den svenska matproduktionen ska öka på ett hållbart sätt och att djurvälfärden ska vara god i hela
Sverige.

Jordbruksverket genomför återkommande olika typer av analyser för sina olika målgrupper. Syftet med denna studie är att analysera konsekvenserna av de effekter som en omställning från CO2 som bedövningsmetod till andra metoder vid slakt av kallvattensarter inom det svenska vattenbruket skulle orsaka.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
22
Utgiven:
2021-02-15
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR590
Författare:
Markus Lagerqvist
Anvisning: