Webbutik

Svenska konsumenters vanor, kunskaper och attityder om yrkesfiske och yrkesfiskare

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Jordbruksverket arbetar för att den svenska matproduktionen ska öka på ett hållbart sätt och att djurvälfärden ska vara god i hela Sverige. Ett av uppdragen är att främja det svenska yrkesfisket.

Syftet med denna studie är att genom en attitydundersökning få en bild av svenska folkets kunskap och attityder till det svenska yrkesfisket. Resultaten är ett underlag för vidare arbete med att främja det svenska yrkesfisket.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
63
Utgiven:
2021-02-02
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR588
Författare:
Anvisning: