Webbutik

Utvärdering av strategier för fiskets och vattenbrukets utveckling

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har utvärderat de nationella strategierna för yrkesfiske, fritidsfiske/fisketurism och vattenbruk. Syftet har varit att analysera om strategierna lett fram till de nationella målen. Utvärderingen visar bland annat att flera mål för fiske och vattenbruk är oprecisa och svåra att följa upp, medan målen för innovationer, kunskapsförsörjning och näringsutveckling har haft en god måluppfyllnad.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
45
Utgiven:
2020-10-28
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR569
Författare:
Jordbruksverket, Havs Vatten myndigheten
Anvisning: