Webbutik

Rekommendationer för att stärka besöksnäringen på landsbygden

Rapporten sammanställer rekommendationer för utvecklingen av besöksnäringen på landsbygden på en övergripande nivå. Det är en sammanställning utifrån ett landsbygdsperspektiv med fokus på destinationer, det offentliga och privata organisationer som håller ihop dess utveckling.

Det strategiska arbetet inom en destination blir allt mer viktigt för att främja en hållbar besöksnäring på landsbygden. Det handlar om allt från att diskutera målgruppstrategier till att integrera besöksnäringen i samhällsplaneringen och involvera lokalsamhället. Besöksnäringen behöver hanteras som en strategisk fråga av betydelse för samhällsutvecklingen i hela kommunen och regionen. En aktiv och övergripande destinationsmanagement behövs på landsbygden.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
56
Utgiven:
2020-10-12
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR561
Författare:
Tobias Kreuzpointner, Malena Bathurst
Anvisning: