Webbutik

Individual reports from Helsinki, Arendal and Jönköping workshops

Genom finansiering från Nordiska Ministerrådet har det 2014-2016 hållits tre workshops i Finland, Norge och Sverige på temat fritidsfiske och fisketurism i de nordiska länderna. Den svenska workshopen anordnades av Jordbruksverket. Syftet har varit att samla förvaltande och främjande myndigheter, forskningen, näringen och andra intresseorganisationer i de nordiska länderna för att diskutera vilka möjligheter och utmaningar vi står inför när det gäller utvecklingen av fritidsfisket och fisketurismen. Det huvudsakliga resultatet består i ett antal rekommendationer till Nordiska Ministerrådet för att främja ett långsiktigt hållbart fritidsfiske och fisketurism.

Läs kortversionen

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
56
Utgiven:
2017-11-03
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR425
Författare:
Anvisning: