Meny
Webbutik

Initiativ för ökad svensk export - inom jordbruks-. och livsmedelssektorn 2015

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket har under 2015 tillsammans arbetat fram en rapport med förslag om hur exporten av jordbruks- och livsmedelsvaror samt tjänsteexport i form av kunnande samt ökad matturism i Sverige kan öka. Arbetet har bedrivits i nära samråd med representanter för livsmedelsbranschen och turistnäringen. Dokumentet syftar till att lägga en grund för fortsatt arbete och lämna förslag på åtgärder för att öka exporten.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
84
Utgiven:
2015-11-10
Pris exkl moms:
80 kr
Pris inkl moms:
85 kr
Artikelnr:
OVR370
Författare:
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Tillväxtverket
Anvisning: