Webbutik

Övervakningssystem för odlingslandskapets natur- och kulturvärden

Jordbruksverket fick i december 2010 i uppdrag av regeringen att utvärdera befintliga övervaknings- och uppföljningssystem vad gäller odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Uppdraget redovisas i denna rapport.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
60
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
55 kr
Artikelnr:
RA12:25
Författare:
Anvisning: