Webbutik

Jordbruket och vattenkvaliteten, Kunskapsunderlag om åtgärder

Vattenmyndigheterna har tagit fram åtgärdsprogram för perioden 2009-2015 och enligt dessa ska Jordbruksverket utveckla och ta fram underlag för föreskrifter och andra styrmedel som minskar jordbrukets inverkan på vattenkvaliteten. Det som redovisas i rapporten är ett kunskapsunderlag och ett första steg i arbetet med att utveckla sådana styrmedel.

I rapporten beskrivs åtgärder som kan göras i jordbruket för att förbättra vattenkvaliteten. Det är främst åtgärder som leder till minskade fosforförluster och förbättrade biologiska förhållanden i vatten som beskrivs. Hjälpmedel för att genomföra åtgärder på rätt plats och förutsättningar för samverkan i avrinningsområden behandlas också.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
108
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
86 kr
Pris inkl moms:
91 kr
Artikelnr:
RA12:22
Författare:
Magnus Bång, Carina Carlsson-Ross, Katarina Börling, Jennie Wallentin, Lisa Karlsson, Martin Larsson, Fredrik Fredriksson
Anvisning: