Webbutik

Global marknadsöversikt

Detta är en uppföljning av en rapport från 2007 som beskriver marknadssituationen
för jordbruksprodukter och livsmedel i världen. Fokus ligger på världsdelar och
utvalda enskilda aktörer. Utifrån detta lyfts huvudsakliga trender fram och påverkan
på Sveriges jordbruk analyseras kort. FAO är huvudsaklig källa till statistiken i
rapporten.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
88
Utgiven:
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
90 kr
Artikelnr:
RA12:33
Författare:
Jonathan Lukkarinen, Malin Hagbardsson
Anvisning: